het waarom

Zit U met een vraag?

De achterstandswijk Crabbenhof in Dordrecht probeert met een groot vraagteken de dialoog tussen de wijkbewoners te bevorderen.
Er is veel onbegip in de wijk, er zijn veel onbeantwoorde vragen.
Het Waarom is een opvallend aanspreekpunt op straat, gaat de dialoog aan en wijst de bewoners de weg naar het buurtcentrum als die het ook even niet meer weet..

Comments are closed.