Studio Nepco noemen we ook wel de fabriek van de twijfel. Gestuurd door onze intuïtie proberen we op een podium met een combinatie van onze uitzinnige kostuums, surreële objecten, ballet, woorden en muziek te zoeken naar kleine lieve wonderen en soms zelfs magische momenten. Van tevoren denken we er niet echt over na. We schrijven natuurlijk wel een script voordat we gaan optreden maar die zijn nooit langer dan de tekst die je nu leest. Achteraf denken we wel na, op deze manier leren we hoe we omstandigheden kunnen creëren die mogelijk tot deze gebeurtenissen kunnen leiden. Dingen kan je een beetje sturen, maar het gevolg van ons handelen zal toch altijd onvoorspelbaar blijven. Onze twijfel leidt ons hierbij, het is de bron van onze creativiteit.

The factory of doubt, that’s how we call Studio Nepco sometimes. Driven by our intuition we try to discover little sweet miracles and magic moments on a stage with our outrageous costumes, surreal objects, ballet, words and music. We don’t really think about our work, of course we write scripts before we perform but these are never longer then the text you read now. So the real thinking is not beforehand, but we do think about it afterwards! We believe that you can learn how to create circumstances that might lead to these events. You might be able to steer things, but the consequences of our acts will always stay somewhat unpredictable. Our doubt leads us in our work, it’s the source of our creativity.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

salontafel met vaas / coffee table with vase